Fusies en overnames

Bij een fusie of overname gaan meestal twee (of meer) bedrijven samen. Dit is een complex samenspel van juridische, fiscale en financiële elementen. Door slim te spelen voorkom je problemen en vermijd je onnodige kosten. Het is verstandig om daarbij een notaris te betrekken, want op dit gebied zijn er drie belangrijke hoofdzaken die je goed moet regelen. 

Garanties
Samen met de koper en verkoper, aanvullend met accountants, advocaten en fiscalisten, kijken we of alle informatie klopt (due diligence)die is vastgelegd in de garanties. Is alles zoals beloofd en afgesproken? Naar aanleiding hiervan worden afspraken over de koopsom gemaakt. De kleinste kans op problemen heb je als de afspraken compleet en betrouwbaar zijn. 

Betalingsvoorwaarden
Heldere afspraken over de betaling zijn minstens zo belangrijk. Denk aan rentes, pandrechten, de rol van de koopsom bij eventuele garantiegeschillen en vastleggen van betaaltermijnen. 

Overdracht van aandelen
Bij een overname of fusie van een BV komt er ook een overdracht van aandelen bij kijken. De wet schrijft voor dat deze overdracht in een notariële akte beschreven moet worden. Hier geldt ook weer dat goede afspraken het verschil kan maken, zowel juridisch als fiscaal. 


Laat je adviseren!

Zoals we in de intro al zeiden: een fusie of overname is een complex samenspel van juridische, fiscale en financiële elementen. Laat je daarom adviseren door een notaris. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.