Erfbelasting

Wie een erfenis krijgt, moet meestal ook erfbelasting betalen. Hoe dichter je bij degene staat van wie je erft, des te minder belasting je betaalt. De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overleden worden gedaan. Vanaf acht maanden na het overlijden gaat een heffingsrente lopen. 

Je kunt als erfgenamen kiezen of ze samen aangifte doen, of ieder voor zich. We hebben een stappenplan van drie stappen uitgewerkt:

Stap 1: Waardebepaling van de erfenis
De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden. 

Stap 2: Aangifte doen bij de belastingdienst
Degene die contactpersoon is van de overledene voor de belastingdienst ontvangt een uitnodiging om digitaal aangifte te doen.  Heb je deze niet gekregen? Vraag dan het formulier op bij de belastingdienst. Van een legaat en een uitkering uit een levensverzekering moet je ook aangifte doen. 

Stap 3: Erfbelasting betalen
Uiteindelijk ontvang je een belastingaanslag. Welk belastingtarief je betaalt en vanaf welk bedrag je belasting betaalt hangt af van de relatie met de overledene. 

Het is mogelijk dat je de waarde van de erfenis nog niet juist hebt ingeschat. De waarde is meestal ook nog niet duidelijk op het moment dat je de aangifte doet. Is het meer waard dan gedacht? Dan kan de belastingdienst een naheffing opleggen. Blijkt de waarde lager, dan kun je een verzoek indienen om geld terug te krijgen.


Tips bij aangifte erfbelasting

  • Bewaar alle facturen van de kosten die je als erfgenaam maakt vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting, andere kosten kun je eventueel later verrekenen met andere erfgenamen.
  • Erf je een koophuis? Dan rekent de erfbelasting met de WOZ-waarde van vorig jaar. Vind je deze te hoog? Teken dan bezwaar aan, dit kan erfbelasting schelen.
  • Als je als partner erft volgens de wettelijke verdeling en pakt dat belastingtechnisch ongunstig uit, dan kun je ook van de wettelijke verdeling afzien. Dit is mogelijk tot drie maanden na het overlijden via een akte bij de notaris. Wij kunnen je hierover informeren.
  • Heb je na het overlijden van je partner een eenpersoonshuishouden? Vraag of je tarief voor de rioolbelasting en andere gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. Soms heb je ook recht op hogere huursubsidie. 
  • Vergeet bij het overlijden van de tweede ouder niet de erfdelen van de kinderen in de nalatenschap van de eerste ouder als schulden op te geven. 

Laat de aangifte erfbelasting door ons regelen

Je hebt al zoveel aan je hoofd, er valt veel te regelen. Wij kunnen jou werk uit handen nemen door de aangifte erfbelasting door ons te laten regelen. Voor meer informatie of een afspraak kun je contact met ons opnemen.


Nog vragen?

Wij staan graag voor je klaar! Je kan via verschillende manieren contact met ons opnemen. Zoek vooral de manier uit waar jij je prettig bij voelt. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur bereikbaar en proberen natuurlijk altijd zo snel mogelijk te helpen. 

 

Heb je een korte vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp. Wij proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Heb je een complexe vraag? Stuur ons een mail met alle gegevens, zodat we je snel en gemakkelijk kunnen helpen.


Wil je ons persoonlijk spreken of snel geholpen worden? Dan kun je ons altijd bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

 
Button