Levenstestament

Een testament is vaak bij iedereen wel bekend, maar een levenstestament minder. Een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven. Stel, er gebeurt iets waardoor je niet overlijdt, maar (als ouder) opeens zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Dit kan zijn omdat je wat ouder wordt en lichamelijk of geestelijk achteruitgaat, of omdat je bijvoorbeeld voor een ingrijpende operatie staat. In een levenstestament leg je vast wie wat voor jou mag doen en wat jouw wensen zijn. Denk aan het beheren van je vermogen of het vastleggen van je keuze voor reanimatie.  

Leg financiële en persoonlijke zaken in vertrouwde handen
In een levenstestament geef je iemand die je vertrouwt de bevoegdheid om namens jou te handelen. Je legt dus vast wie jouw medische, financiële en persoonlijke zaken voor je gaat regelen als je dat zelf niet meer kunt. Het voordeel hiervan is dat alle afspraken zijn vastgelegd en instanties de genoemde vertrouwenspersonen erkennen. Het is natuurlijk niet te voorspellen of je ooit Alzheimer gaat krijgen, of een heftig ongeluk. Maar bij een levenstestament is het wel belangrijk dat je nog wilsbekwaam bent tijdens het opstellen van zo'n notariële akte. Denk na over je financiële en zakelijke belangen, je keuzes voor medische behandelingen en je persoonlijke wensen, zoals wie je huisdieren gaat verzorgen. Voorbeelden zijn:

  • Het vastleggen van aanspreekpunt voor artsen en zorginstellingen;
  • De keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;
  • Een euthanasieverzoek;
  • Wensen rondom de uitvaart / wel of niet doneren van organen;
  • Wensen rondom persoonlijke verzorging en verzorging van huisdieren;
  • Het verwijderen van profielen op social media; 

Let op: het levenstestament is geen vervanging voor het testament. Het testament gaat pas gelden als je overlijdt, een levenstestament geldt tijdens het leven. Wil je iemand alvast helpen met het nadenken over deze onderwerpen of voorbereiden voor de afspraak met ons kantoor? Gebruik dan deze checklist

Geen levenstestament, maar wel wilsonbekwaam? 

Wilsonbekwaam is dat je niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen of de gevolgen van die beslissing niet meer begrijpt. Zodra je wilsonbekwaam wordt bevonden en er is geen levenstestament of volmacht opgesteld, dan krijg je meteen met de kantonrechter te maken. Een bewindvoerder of curator wordt dan verantwoordelijk voor je financiële zaken.  

Wij werken samen met Stichting Koskea, dat ook gevestigd is in het Raadshuis van Grou. Zij bieden een helpende hand op het gebied van bewindvoering, mentorschap en vrijwillig budgetbeheer. Zo ben je snel weer op weg met je geldzaken. 

Meer lezen?

Download de brochure 'Het levenstestament' van Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) in onze webshop. Hierin lees je alles over het levenstestament, de volmacht en het testament in welke situaties dit van belang is.