Verklaring van Erfrecht

Als een familielid of naaste van je is overleden is het mogelijk dat je recht hebt op (een deel) van de nalatenschap van de overledene. Bij het afwikkelen van een nalatenschap is het erfrecht van belang en indien er geen testament is, kan aan de hand van het erfrecht worden bepaald wie de erfgenamen zijn. Ben je een erfgenaam, dan heb je een verklaring van erfrecht nodig om toegang te krijgen tot de nalatenschap.

Wat is een verklaring van erfrecht?
Een document waarmee je bewijst dat je als erfgenaam recht hebt op de nalatenschap van de overledene. Banken zullen de bankrekeningen van de overledene blokkeren, omdat ze eerst willen weten aan wie ze de bankrekeningen mogen vrijgeven. Met een verklaring van erfrecht wordt het voor de erfgenamen mogelijk om de bankrekening van de overledene te gebruiken of om een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen.

De verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgesteld en bevat de volgende onderdelen:

  • Wie is de overledene en wat is zijn overlijdensdatum;
  • Wat was de burgerlijke staat van de overledene ten tijde van overlijden;
  • Is er een testament en zo ja, wat is daarin bepaald;
  • Wie zijn de erfgenamen van de overledene en hoe dient de nalatenschap te worden verdeeld;
  • Hebben de erfgenamen de erfenis (beneficiair) aanvaard of verworpen;
  • Wie van de erfgenamen is bevoegd om de erfenis te beheren en af te wikkelen;
  • Is er een executeur?

Een verklaring van erfrecht kan pas worden afgegeven na het nodige onderzoek door de notaris, zoals het raadplegen van het Centraal Testamentenregister en het bevolkingsregister. Om het onderzoek te versnellen kun je als erfgenaam ons helpen om zoveel mogelijk informatie door te spelen, denk aan: overlijdensakte, het trouwboekje, adresgegevens van overledene en erfgenamen, eventueel de huwelijkse voorwaarden en een kopie van het testament. Zijn erfgenamen lastig te vinden? Dat heeft invloed op de snelheid van het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Is zo’n verklaring verplicht?

Het is geen wettelijk verplicht document, maar een verklaring van erfrecht wordt wel door veel instanties verlangd, zoals banken, de belastingdienst of verzekeringsmaatschappijen.

In bepaalde situaties is een verklaring van erfrecht niet langer nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de bankrekening van de overledene. In 2011 is er besloten dat er geen verklaring nodig is als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er is sprake van een langstlevende partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) en één of meerdere kinderen;
  • Het totale saldo op de rekening van de overledene is lager dan €100.000,-;
  • De overledene heeft geen testament opgesteld.

Wordt er aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan kan de langstlevende partner de beschikking krijgen over de bankrekening van de overledene. Dit gebeurt alleen na het overleggen van een aantal documenten en het ondertekenen van een formulier waarop de langstlevende onder andere verklaart dat hij/zij krachtens het wettelijke erfrecht als enige gerechtigd is tot de goederen van de nalatenschap. Let op: met het ondertekenen van deze verklaring wordt de nalatenschap zuiver aanvaard. Het is verstandig om van te voren wel even advies bij ons op te vragen over alle gevolgen van het ondertekenen van het formulier. 

Wil je meer weten over een verklaring van Erfrecht? Vraag een offerte aan en wij informeren je graag over de werkwijze, de kosten en overige informatie.

Vraag je verklaring van erfrecht nu online aan!

In onze webshop kun je gemakkelijk en snel een verklaring van erfrecht aanvragen. Vul het formulier in en daarna nemen wij contact met je op. Wil je het liever persoonlijk met ons regelen? Maak dan een afspraak. 


Nog vragen?

Wij staan graag voor je klaar! Je kan via verschillende manieren contact met ons opnemen. Zoek vooral de manier uit waar jij je prettig bij voelt. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur bereikbaar en proberen natuurlijk altijd zo snel mogelijk te helpen. 

 

Heb je een korte vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp. Wij proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Heb je een complexe vraag? Stuur ons een mail met alle gegevens, zodat we je snel en gemakkelijk kunnen helpen.


Wil je ons persoonlijk spreken of snel geholpen worden? Dan kun je ons altijd bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

 
Button