Schenken

Bij een schenking, een gift of een donatie geef je geld of goederen aan iemand, zonder dat hij of zij daar een tegenprestatie voor hoeft te doen. Meestal doe je dat om later belasting te besparen, omdat je iemand heel aardig vindt of omdat je iemand ergens dankbaar voor bent. Het is een cadeautje, een overeenkomst waarbij jezelf de inhoud van bepaalt en de ander er niets voor hoeft te doen. 

Belastingvrij schenken

Doe je een grote schenking, dan zien we vaak dat dit een toekomstige erfgenaam is. Met de schenking vermindert de omvang van de uiteindelijke erfenis en dat scheelt later weer belasting. Als je belastingvrij schenkt profiteer je eigenlijk twee keer. Belastingvrij geld schenken is niet zo moeilijk, je maakt gewoon het bedrag over naar de bankrekening van de ontvanger. Maar wat kun je zo al belastingvrij schenken?

  •  Als ouder mag je jaarlijks een geldbedrag aan je (klein)kinderen schenken. Het maximale bedrag wordt elk jaar aangepast. Schenk je meer dan dat bedrag, dan moet je (klein)kind over het extra bedrag schenkbelasting betalen;
  • Je mag ook schenkingen doen aan “andere ontvangers”, dat zijn mensen of organisaties die niet tot de kring van je (klein)kinderen behoren, of tot instellingen van algemeen nut (goede doelen) dan wel sociaal nut (dorpshuizen, sportverenigingen etc.) 
  • Eenmalig mag je aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar een groter bedrag overmaken. Het maakt verschil uit of je dat doet ter vrije besteding, studie, huis kopen of verbouwen. Je moet deze eenmalige schenking wel doorgeven bij de Belastingdienst.   

Grip houden op je gift
Het klinkt voor je kinderen natuurlijk heel leuk dat je ze wat wilt schenken, maar wordt het dan ook goed besteed? Je kan voorwaarden meegeven aan de schenking, die leggen wij dan vast. Zo houd je grip op je gift. Voorbeelden van voorwaarden zijn: 

  • Je kind krijgt het geld pas vanaf zijn 18everjaardag in handen;
  • Je kind mag je gift alleen voor een studie of voor een huis gebruiken;
  • Je kunt bepalen onder welke voorwaarden je de schenking wil terugdraaien, bijvoorbeeld als je krap bij kas zit;
  • Je bepaalt wat er met het geld gebeurt als je kind gaat scheiden.

Als je zeggenschap wilt houden over het bedrag dat je hebt geschonken aan je kind, kun je bij de notaris een bewindvoerder benoemen. Dit kun je ook zelf zijn. De bewindvoerder bepaalt samen met het kind waar hij of zij zijn geld aan uitgeeft. Je bepaalt hoe lang het bewind duurt, maar maximaal tot het kind 30 jaar is.

Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een gift aan een goed doel kun je helemaal of deels aftrekken van je inkomstenbelasting. Je kan eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking leg je vast in een overeenkomst of notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over jouw schenking. 

Eenmalig schenken
Schenk je eenmalig aan een goed doel met een ANBI-status? Dan is je gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel je kan aftrekken van de belasting hangt af van je inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kun je niet aftrekken van de belasting.

Periodiek schenken
Maandelijks of jaarlijks schenken aan een goed doel, sportvereniging of kerkgenootschap? Dan kun je de gift aftrekken van de inkomstenbelasting als:

  • Je schenkt aan een goed doel met een ANBI-status of een vereniging;
  • Je schenkt vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie;
  • Je regelt de schenking in een overeenkomst of notariële akte.

Voor een periodieke schenking aan een goed doel (ANBI) of vereniging is een overeenkomst nodig. Je kan samen met het goede doel een overeenkomst opstellen of je regelt de schenking via de notaris waarbij je jouw eigen voorwaarden kunt formuleren. 

Schenking op papier: nu schenken, pas krijgen bij overlijden

Een andere manier is op papier 'schenken': je schenkt iemand nu, maar hij/zij krijgt het pas als je dood bent.  Met schenken op papier kun je zoveel mogelijk schenk- en erfbelasting besparen. Je legt op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft, vaak pas bij overlijden. Je doet dit omdat je het geld nog niet kan missen, of omdat het 'vastzit' in je woning.

Als je je aan de regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Ouders maken hiervan vooral gebruik om hun vermogen over te dragen naar de kinderen. Het bedrag wat je als ouders op papier schenkt, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De belastingdienst ziet namelijk een schenking op papier als een schuld die je hebt bij de ontvanger, over die schuld betaal je verplicht 6% rente aan de ontvanger. Betaal je die rente niet, dan telt de belastingdienst de schenking op papier op bij je vermogen. De belastingvoordelen voor jou en later je erfgenamen vervallen dan. 

De ontvanger geeft de schenking op in box 3 van de inkomstenbelasting. Als het vermogen in box 3 door het geschenk boven het bedrag dat is vastgesteld uit komt, betaalt de ontvanger belasting over de schenking. 

Wil je meer weten over belastingvrij schenken, schenken op papier of schenken aan een goed doel? Vraag een offerte aan en wij informeren je graag over de werkwijze, de kosten en overige informatie.

Tarieven schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen gelden er in 2023? Bekijk hier de tarievenkaart en hier de vrijstellingen voor 2023. Wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Heb je nog vragen? 

Wij staan graag voor je klaar! Je kan via verschillende manieren contact met ons opnemen. Zoek vooral de manier uit waar jij je prettig bij voelt. Wij zijn op maandag van 08:30 tot 21:00 bereikbaar en op de overige werkdagen van 08.30 - 17.00 uur bereikbaar. Wij proberen je natuurlijk altijd zo snel mogelijk te helpen. 

 

Heb je een korte vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp. Wij proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Heb je een complexe vraag? Stuur ons een mail met alle gegevens, zodat we je snel en gemakkelijk kunnen helpen.


Wil je ons persoonlijk spreken of snel geholpen worden? Dan kun je ons altijd bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

 
Button