Bedrijf starten: Een BV of een eenmanszaak?

Wanneer je een onderneming start, kun je kiezen voor verschillende rechtsvormen: een BV, VOF of eenmanszaak. Wat de geschikte rechtsvorm voor jouw onderneming is hangt af van een aantal factoren. Ga je bijvoorbeeld samenwerken met een ander? Wil je wel of niet met je privévermogen aansprakelijk zijn en heb je startkapitaal van derden nodig? In dit artikel gaan we dieper in op het oprichten van een bv, leggen we het verschil uit tussen een BV en eenmanszaak en lichten we de voordelen per rechtsvorm uit.

Een BV of eenmanszaak

Een onderneming kan gedreven worden in de vorm van een eenmanszaak of in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een BV. Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon eigenaar is. Het oprichten van een eenmanszaak gaat snel en eenvoudig. Het voordeel van een eenmanszaak is dat je in het begin meer belastingvoordeel hebt. Het nadeel van een eenmanszaak is dat je persoonlijk aansprakelijk bent met je privévermogen voor risico's en schulden.

De meest gebruikte rechtsvorm is een besloten vennootschap. Bij een BV heb je geen minimum startkapitaal nodig, wordt het kapitaal verdeeld in aandelen en ben je beperkt aansprakelijk voor eventuele risico's en schulden. 

Als directeur ben je in dienst van de onderneming en zijn de aandelen in bezit van aandeelhouders, maar je kunt ook directeur-grootaandeelhouder zijn. Een directeur-grootaandeelhouder is iemand die binnen de BV werkt met een hoge bestuurlijke functie of een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf. Ook kun je de aandelen en zeggenschap in je bv verdelen. Je bepaalt dan hoeveel aandelen je aan elkaar uitgeeft en welke rechten daaraan zijn verbonden. Bij het oprichten van een BV is een notariële akte verplicht.

Een Flex BV of gewone BV

Soms wordt er gedacht dat er verschillende soorten BV bestaan: een Flex bv en een gewone bv. Dit is echter niet waar. Deze verwarring ontstond in 2012 nadat er een wet werd ingevoerd die het oprichten van een BV makkelijker maakte en de naam Flex BV in het leven werd geroepen. Tot op heden wordt er nog wel eens gedacht dat een Flex BV een ander soort BV is.

Aansprakelijkheid

Een ondernemer met een eenmanszaak is volledig privé aansprakelijk voor eventuele schulden. Als de ondernemer gehuwd of geregistreerd is in gemeenschap van goederen is de echtgenoot van de ondernemer ook persoonlijk aansprakelijk. Dit kan voorkomen worden door huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.  Bij een BV is de BV zelf aansprakelijk en zijn de aandeelhouders en bestuurders dat niet. Bij een BV blijft de aansprakelijkheid beperkt. Alleen bij aantoonbaar wanbeleid is de directie aansprakelijk met hun privévermogen. 

Bedrijf starten: Een BV of een eenmanszaak? | Notariskantoor Mirjam Bos

Belastingheffing

Voor welke rechtsvorm je kiest, heeft met meer te maken dan alleen aansprakelijkheid. Een ander verschil tussen een BV of eenmanszaak is de belastingheffing. Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting over de winst in de onderneming. Deze winst wordt verminderd met twee aftrekposten: de zelfstandigenaftrek en de mkb winstvrijstelling. Deze aftrekposten zijn dit jaar nog maar tegen maximaal 36,97% aftrekbaar. 

Een ondernemer met een BV ontvangt salaris waarover inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit salaris wordt ook wel “gebruikelijk loon” genoemd. Aan dit gebruikelijk loon heeft de wetgever eisen gesteld. In 2024 wordt van iemand die werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin diegene of een partner een aanmerkelijk belang heeft (dus meer dan 5% van de aandelen houdt), geacht tenminste €56.000,00 salaris te verdienen. Daarnaast mag het loon niet minder lager zijn dan het salaris van de meestverdienende werknemer in de BV of daarmee verbonden lichamen.

Wanneer je in 2024 als ondernemer kiest voor een Besloten Vennootschap (BV), betekent dit dat je als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) salaris ontvangt. Over dit salaris betaal je inkomstenbelasting. Helaas kun je dan niet profiteren van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Maar je krijgt wel te maken met de inkomensafhankelijke arbeidskorting, algemene heffingskorting en bijdrage aan de Zorgverzekeringswet op je salaris.

Over de winst in de BV wordt vennootschapsbelasting betaald. Voor winstuitkeringen geldt een vennootschapsbelastingtarief van 19% voor winsten tot €200.000. Voor het deel van de winst boven de € 200.000 geldt een tarief van 25,8%. De winst die in je BV overblijft na het betalen van vennootschapsbelasting kun je in de BV laten staan. Besluit je om dit bedrag naar je privévermogen over te hevelen in de vorm van dividend, dan dient dividendbelasting te worden betaald. In plaats van een vast tarief van 26,9%, wordt er vanaf 2024 gebruik gemaakt van een tweeschijvenstructuur in box 2:

  • tot een box 2-inkomen van € 67.000 (per fiscale partner) is het tarief 24,5%;
  • vanaf een box 2-inkomen van € 67.000 (per fiscale partner) is het tarief 33%

Heeft een aandeelhouder (direct of indirect) 5% of meer van een soort aandelen in de BV of NV? Dan moet de aandeelhouder ook inkomstenbelasting (box 2) betalen over het ontvangen dividend. De door de BV of NV ingehouden dividendbelasting mag daarmee verrekend worden. In de praktijk komt het erop neer dat in 2024 over een dividenduitkering tot € 67.000,– een inkomstenbelasting van 26,9% in box 2 wordt geheven. Bij een dividenduitkering van € 67.000,– of hoger bedraagt het tarief 33%. 

Bedrijf starten: Een BV of een eenmanszaak? | Notariskantoor Mirjam Bos

Fiscale voordelen

Fiscaal is er een omslagpunt waarop het fiscaal voordeliger is om een BV op te richten of de eenmanszaak om te zetten in een BV. In 2024 geldt als vuistregel dat een BV fiscaal voordeliger is dan een eenmanszaak, vanaf een winst vóór ondernemersaftrek van circa €105.000,00. Boven dit bedrag is de BV fiscaal gunstiger, beneden dit bedrag de eenmanszaak. Waar het omslagpunt ligt is afhankelijk van het gebruikelijk loon, de vennootschapsbelasting en of er dividend uitgekeerd wordt. Een accountant of fiscalist kan het omslagpunt berekenen. 

Er kunnen ook andere dan fiscale redenen zijn om een BV op te richten, de eenmanszaak om te zetten in een BV of de onderneming juist uit te oefenen in een eenmanszaak. Met een BV kan belastingbetaling uitgesteld worden door vermogen in de BV te laten zitten, terwijl er met een eenmanszaak elk jaar tot maximaal 49,5% inkomstenbelasting betaald moet worden over de winst. Een BV heeft als nadeel dat er hogere administratiekosten zijn, maar kan in de toekomst gemakkelijker worden overgedragen dan een eenmanszaak. Tenslotte is een BV is aantrekkelijker voor bedrijven met hoge investeringen en risico’s. 

Een BV oprichten bij Notariskantoor Mirjam Bos

Voor het oprichten van een BV moet je een bezoek brengen aan de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten. Statuten zijn de basis van je onderneming en worden door de notaris opgesteld. Er staat in beschreven welke regels en manier werken er gelden voor de onderneming. De notaris bespreekt de inhoud van de statuten met je door en voegt deze toe aan de oprichtingsakte. Vervolgens verzorgt notariskantoor Mirjam Bos de inschrijven van de bv in het handelsregister en de Kamer van Koophandel. 

Sinds 1 januari 2024 is het ook mogelijk om digitaal een BV op te richten. Helaas is het nog niet mogelijk om een digitale notariële akte op te stellen bij Notariskantoor Mirjam Bos voor het oprichten van een nieuwe BV. We nodigen je graag uit op ons kantoor in het Raadhuis van Grou. Neem contact met ons op of vraag een offerte op. 

Bedrijf starten: Een BV of een eenmanszaak? | Notariskantoor Mirjam Bos

 
Button